logoafy.jpg (6403 bytes)

MULTIMEDIA RELEASE

 mmrcam.gif (1010 bytes)

   mmrvtr.gif (974 bytes)

mmrear.gif (1000 bytes)
TOMSFED Ulusal Off-Road Yönetmeliği
Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED tarafından hazırlanan Ulusal Off-Road Yönetmeliği...
1. Genel Hükümler
2. Organizasyon
3. Yarışma Kuralları ve Yarışmanın Akışı
4. Cezalar
5. Puantaj ve Klasman
6. İtirazlar ve Temyiz
7. Ödüller ve Ödül Töreni
8. Mahalli Off-Road Yarışlarında Uygulanacak Maddeler
1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Kural Kitaplarının yorumu
TOMSFED Kurallar Kitabının tamamlayıcısı niteliğinde ki bu ulusal yönetmelik FIA Kuralları esas alınarak düzenlenmiş ve TOMSFED tarafından onaylanmıştır.
(TOMSFED Kurallar Kitabı Madde D-1, D-2, ve D-3.6)

Bu yönetmelikte yer verilmeyen detaylar ve uluslararası yarışmalar için ilgili FIA Kuralları geçerlidir.

Ulusal şartlara uyum sağlayabilmek için bu yönetmelikte veya TOMSFED Kurallar Kitabında ki FIA Kurallarından sapmalar ulusal yarışmalar için öncelikli olarak geçerlidir.

1.2. Yönetmelikle ilgili değişiklikler ve yönetmeliğin uygulanması
Bu yönetmelik şartları organizatör kulüpler tarafından aynen uygulanacaktır.

Bu yönetmelik maddelerinin yorumu ile yönetmelik kapsamında bulunmayan konularda karar alma hak ve yetkisi spor komiserlerine aittir. (CSI Madde 141)

Kurallar Kitabı ve bu yönetmelik şartları üzerinde değişiklik, son yorum veya açıklama sadece Spor Komitesi tarafından yapılabilir.

Yarışmanın akımı ile ilgili (örneğin parkur ve zamanlama gibi) değişiklikler spor komiserlerinin onayı ile resmi ilan yerlerine asılacak bültenlerle yapılırlar. Bu bültenler tarih, saat ve sayı içereceklerdir.

Organizatörler yarışma esnasında yayınlayacakları bültenleri imza karşılığında dağıtmak mecburiyetinde değildirler.

Yarışmanın akımı esnasında dağıtılması gereken bültenler sürücülere uygun ve eşit şekilde ulaştırılarak resmiyet kazanmış olurlar.

· Açıklanmış olan kuralların metinlerinde belirtilmiş hususlar veya teknik konular haricinde hiçbir uygulama yapılamaz.
· Açıkça yasaklanmamış hususlar izin verildiği anlamına gelmez.

1.3. Sorumluluk
Organizasyon Komitesi ve görev alan kişiler, yarışmalar esnasında yarışmacıların, sürücülerin ve servis elemanlarının uğrayabilecekleri kazalar ve hasarlardan dolayı yarışmanın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin alınmış olması koşuluyla, maddi ve manevi hiçbir sorumluluk yüklenemezler.

Yarışmacı ve sürücüler kayıt formunu imzalamamış bile olsalar yarışmaya kayıt yaptırmakla bu yönetmelik ve diğer geçerli tüm kuralları okumuş, anlamış ve uygulayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

2. ORGANİZASYON

TOMSFED geçerli organizatör lisansına sahip kulüpler asgari müddetlere uymak ve ulusal şampiyona için takvimlerini onaylatmış olmak suretiyle düzenleyecekleri yarışmaların "yarışma yönetmeliklerini" TOMSFED tarafından öngörülen örneğe uygun ve onaylanmış olarak yayınlarlar.

Organizatör tarafından yayınlanacak yarışma yönetmeliği sadece yarışma ile ilgili önemli bilgileri kapsayacak, yarışmacılar yarışma kuralları için TOMSFED Kurallar Kitabı'na ve ulusal yönetmeliğe, gerektiği hallerde de ilgili FIA maddelerine başvuracaklardır.

2.1. Katılabilir Araçlar
Off - Road yarışmalarına katılacak olan tüm araçlar yılda en az 200 adet imal edilmiş ve normal ticari satış kanalları ile halka pazarlanmış olmalıdırlar. İş makinaları ve traktörler Off-Road yarışmalarına kabul edilmezler.

Grup N 1:
Motor hacmi 2000 cc'ye kadar benzinli (2000 cc dahil), 2500 cc'ye kadar dizel (2500 cc dahil) atmosferik motorlu araçlar
Grup N 2:
Motor hacmi 2001 cc ile 4300 cc arası benzinli (4300 cc dahil) , 2501 cc ile 4800 cc arası dizel (4800 cc dahil) atmosferik motorlu araçlar
Grup N 3:
Motor hacmi 4300 cc'den büyük benzinli ve 4800 cc'den büyük dizel atmosferik motorlu araçlar.
Süperşarjlı motorların (turbolar dahil) atmosferik eş değerlerini saptamakta kullanılacak katsayı 1.5'dir.
Grup N 4:
Halk arasında "buggy" olarak isimlendirilen 2 tekerlekten çekişli arazi araçları
Grup N 5:
4x4 ve üstü kamyonlar .

Katılabilir araçlarla ilgili tüm gruplar için geçerli teknik özellikler:
a) Tüm araçlar yılda en az 200 adet imal edilmiş ve normal ticari satış kanalları ile halka pazarlanmış olmalıdırlar.
b) Araçlarda sürüş emniyetini bozmamak şartı ile her türlü modifikasyon serbesttir. Motor ve aktarma organları başka bir otomobilden alınabilirler, ancak alındığı otomobilde "a" maddesine uygun olmalıdır.
c) Spor komiserleri emniyetli bulmadıkları araçlara start vermeyeceklerdir.

2.2 Katılabilir yarışmacı ve sürücüler
İlgili sezon için geçerli TOMSFED Ulusal Yarışmacı ve sürücü lisansına sahip gerçek ve tüzel kişiler katılabilirler.

2.3 Müracaat formları ve kayıtlar
Yarışmalara katılmak isteyen, ilgili sezon için geçerli TOMSFED lisansına sahip yarışmacılar, kayıt formunu tam olarak doldurarak en geç yarışma öncesi perşembe günü saat 17.00 ' a kadar yarışma sekreteryasına ulaştırmalıdırlar. Bu tarihten sonra yapılacak kayıt müracaatları hiçbir şekilde kabul edilmez.

· Organizatör herhangi bir kaydı ASN onayı almak şartıyla reddetme hakkına sahiptir.
· Organizatör kayıt listesini asgari müddetlere uygun olarak ilan etmek ve bir kopyasını TOMSFED ' e faks ile göndermek zorundadır.
· Ekipten bir pilotun değişmesi için organizasyon komitesinin onayı lazımdır. Co-pilot ile ilgili detaylar teknik kontrolün sonuna kadar bildirilebilir.
· Yarışmacının tüzel kişiliğe sahip olması veya yarışmacının pilotlardan birisi olmaması halinde tüm yarışma boyunca bütün sorumluluk kayıt formunda birinci pilot olarak belirtilen yarışmacıya ait olacaktır.
· Bu yönetmeliğin öngördüğü hususlar haricinde müracaat formunda hiç bir değişikliğe müsaade edilmeyecektir. Ancak yarışmacı teknik kontrole kadar müracaat ettiği aracı aynı kategori ve sınıfta olmak şartı ile başka bir araç ile değiştirebilir.

2.4 Kayıt ücreti ve sigorta
Kayıt ücretleri TOMSFED tarafından açıklanmış olan limitleri aşamaz. Kayıt ücreti nakden veya banka havalesi yolu ile ödenebilir. Banka havalesi yapıldığı takdirde havale dekontu kayıt formu ile birlikte ibraz edilecektir. Kayıt ücretini ödemeyen yarışmacılara start verilmez.

Kayıt ücretleri aşağıdaki hallerde tam olarak iade edilir:

· Kaydı kabul edilmeyen yarışmacı adaylarında
· Yarışmanın yapılamaması halinde
· Kayıt yaptırdığı halde yarışmaya katılmayan yarışmacıların kayıt ücretlerinin % 50'sini iade edilir.

Sigorta:
Organizatör tarafından yaptırılacak sigorta sadece yarışmacıların üçüncü şahıslara veya üçüncü şahıslara ait mallara verecekleri hasarları belli limitler dahilinde kapsar.

Şayet yarışmacıların yarışmaya katıldıkları araçların T.C Trafik Kanunu hükümlerine göre mali mesuliyet sigortalı olmaları gerekiyorsa bu sigortanın da yaptırılmış ve primlerinin ödenmiş olması mecburidir.

Organizatör tarafından yaptırılacak sigortanın geçerliliği yarışmanın startında başlar ve yarışmanın sonunda veya ekibin yarışmayı terk etmesi veya ihraç edilmesi durumunda sona erer.

Servis araçları ve ekipleri organizatör tarafından verilen plakaları veya kartları taşısalar dahi sigorta kapsamı dışındadırlar.

Resmi antrenman süreçleri sigorta kapsamı dahilinde olacaklardır. Sigorta bedeli kayıt ücretine ilaveten ödenir..

2.5 Reklamlar
Ulusal kanun ve uluslararası kurallara uygun olmayan, suç oluşturacak şekilde olan, politik veya dini temellere dayanan reklamlara izin verilmez.

Reklamlarla ilgili detaylar için FIA Ralli Genel Organizasyon Kuralları Madde 10'a bakınız.

2.6 Sürücü kıyafetleri
Sürücüler yarışma boyunca yarışma tulumlarını giymek mecburiyetindedirler. FIA onaylı sürücü kaskı giyilmesi mecburidir.

2.7 Organizasyonla İlgili Kurallar
Off-Road yarışmalarında esas, trafiğe açık olmayan yollarda ki engel ve zorlukların aşılmasıdır. Yarışmaların derecelendirilmesinde kullanılan tek veya en önemli kıstas zaman faktörü değildir. Bu nedenle Off-Road Yarışmalarını isimlendirmede "Ralli" sözcüğü kullanılmaz.

2.7.1 Etap tipleri:
a) Nagivasyon etapları:
Ortalama sürati en fazla 60 km/h ve en az 3 km. En fazla 30 km uzunluğunda olan etaplardır. Yol notu kullanılır. Etapların zorluk dereceleri (yön bulma vs. gibi) organizasyon tarafından belirlenir. Yol notları start sırasında verilir. Sürat sınırlaması olmayan en az 3 km. en fazla 30 km. uzunluğunda olan etaplardır. Yol notu kullanılır. Etapların zorluk dereceleri (yön bulma vs. gibi) organizasyon tarafından belirlenir. Yol notları start sırasında verilir.

b) Mukavemet etapları:
Sürat sınırlaması olmayan en az 3 km. en fazla 30 km. olan etaplardır. Antreman yapılması organizatör insiyatifindedir.

c) Engelli etaplar:
Tur uzunluğu, yönleri ve limitleri açıkça belirlenmiş, çeşitli engelleri içeren ve uzunluğu 1500 m.'den az. olmayan etaplardır. Sürat sınırlaması yoktur. Etabın %50'sinin tamamlanması o etaptan puan alınmasına esastır. Bu etaplarda engelleri aşma becerisi, zaman (asgari geçiş süresi) engellerin aşılmasında kullanılan teknikler gibi değişik kıstaslarda puanlama yapılabilir. Yarışlarda kullanılacak puanlama esasları organizatörler tarafından yarışlardan önce açıklanır.

· Engelli etaplarda geçilmesi zor olabilecek ve etabın yada yarışın tıkanmasına sebep olabilecek durumlarda gözcü veya görevli tarafından gösterilecek alternatif kapı uygulaması yapılmalıdır.
· Engelli etaplarda yapay engeller yapılırken (kalas, tomruk vs.geçişleri) bu engellerden geçecek araçların dingil genişlikleri ve emniyet tedbirleri göz önüne alınmalıdır.

d) Trail etapları:
Bu etapların her biri en az 100 mt. en çok 1000 mt. uzunluğunda olup en az 5 en çok 25 kapıdan oluşur. Bu etaplar sadece geçilen kapı adetine göre puanlanırlar ve her kapı önceden belirlenmiş bir puana eşittir. (zaman puanlama faktörü değildir)

Bu etaplarda:
a- Kapılar sıra ile geçilir. Atlanamaz.
b- Etap içerisinde durulamaz.
c- Kapılar tersten geçilemez.
d- Kapılara değilmez.

· Yukarıda yazılan maddelerin ihlalinde ekibe etabın geri kalanından puan verilmez.
· Co-pilot kaskını çıkartmaması şartı ile aracın içinden veya dışından pilota yardımcı olabilir.
· Organizasyon belirlenmiş engeller için belirlenmiş zamanda ve adette bir görevli eşliğinde kısmi antrenman yapılmasına izin verebilir.
· Startlar etap boşalmadan verilmez.

Yukarıda tanımlanan kuralların ihlalinde en son geçilen kapı adedi kadar puan alınır. Trail etaplarda kapı cezaları ve geçiş kuralları ayrı bir şekilde yarış yönetmeliğinde belirlenecektir.

e) Pist etapları:
Kapı yada bantlarla belirlenmiş en az bir defa geçilerek tamamlanan etaplardır. Pist etaplarının en az uzunluğu 3 km.'dir. Ring etaplardır, tekrarlanabilir. Bir yarışın % 25'inden fazlasını oluşturamaz. Minimum 10 kapıdan oluşur.

· Pist içinde yarış akışını engelleyecek ve yavaşlatacak şekilde durmak diskalifiye sebebidir.
· Pist içinde geri gidilmez.
· Pist içinde geri dönülmez.
· Kapılar ve bantlar pistin sınırlarını belirtmek amacı ile kullanılmıştır, kestirme yapılamaz.
· Yukarıda yazılan maddeler aracın pist dışına çıkartılması amacı ile ihlal edilebilir. Aksi taktirde ekibe o etaptan puan verilmez.
· Pist etabının % 50'sini tamamlayamayan ekipler o etaptan puan alamaz.
· Zamana karşı yapılan kapı geçişli etaplarda kapı genişliği yarışan araçların rahat geçebileceği genişlikte olmalıdır. (Trail etapları hariçtir.)

2.7.2 Yarışma parkuru ve genel kurallar:
A- Yarışma parkuru, yarışma yönetmeliği ile birlikte verilen krokide tarif edilir. Yarışma yönetmeliğinde:
a) Yarışmanın etap sayısı
b) Start aralıkları (start aralıkları, spor komiserleri tarafından gerekli görülürse değiştirilebilir. Komiserler, şartlar gerektiriyorsa nötrolizasyo kararı alabilirler.)
c) Etap tipleri
d) Etapların özellikleri
e) Kapı geçiş kuralları
belirtilecektir.

B- Kapı geçişlerinde uygulanacak cezalar:
kapı atlama: 1 dakika
kapı devirme: 30 saniye

C- Diğer kurallar:
a) Araçlar hareket halinde iken emniyet kemerlerinin takılı olması şarttır.
b) Çıkış komutundan önce hareket etmek (faut depart) 1 dakika zaman cezası alınmasına sebep verecektir. Bu tarz hareketlerde zaman cezasına ilaveten yarışma komiserleri başka ceza da verebilir.
c) Etap finişlerinde durmadan geçiş (flying finish) uygulanacaktır.
d) Sarı ikaz tabelası ile stop tabelası arasında duran araçlara yarışmadan ihraç cezası uygulanacaktır. Özel etap finiş zamanının kayıt işlemi stop tabelalı masada otomatik zaman kayıt cihazları veya el ile yazılmak sureti ile yapılacaktır. Finiş zamanları yarışmacıların zaman karnelerine saat-dakika-saniye cinsinden işlenecek eğer zaman herhangi bir nedenden o an bildirilmemiş ise görevli sadece imzasını atacak ve kayıt edilemeyen zaman ilk nötralizasyon veya toplama noktasında karneye işlenecektir.
e) Kayıt işlemi yarışmacıların hatalı davranmasından ötürü yapılamamış ise şu cezalar uygulanacaktır:

· Start (zk) kaydı yapılamaz ise: yarışmadan ihraç
· Finiş (ff) kaydı yapılamaz ise: 5 dakika zaman cezası

f) Özel etap içerisinde dışarıdan ekip ve ekipman yardımı almaksızın tamirat yapılır. Bu hareket hiçbir zaman arkadan gelen yarışmacı araçlarına engel olmayacaktır. Araç tamirat için parkurda arkadan gelen araçları engelleyecek şekilde durmuş ise görevliler veya gözcü tarafından ikaz edilir. Gerekirse elle itilerek veya çekilerek parkur dışında çıkarılır. Herhangi bir ceza uygulanmaz. Ancak bu kurallara uymayan, aracının parkur dışına çıkmasına / çıkarılmasına itiraz eden veya engel olan yarışmacılar diskalifiye edilir. Etaplar içine servis araçları giremez. Etap aralarında ekipler kendilerine ayrılmış servis alanı dışında servis ve tamirat yapamaz. Servi alanı dışında tamirat (benzin ikmali dahil) yapan yarışmacılar diskalifiye edilir. Kendi başına hareket edemeyen araçlar etap tamamlandıktan sonra çekilerek servis alanına getirilebilir.
g) Bir özel etapta kendilerine hakemler tarafından verilmiş tarafından verilmiş olan zamanda start almayı kabul etmez ise spor komiserleri tarafından 10 dakika dan az olmamak kaydı ile ceza verilir. Yarışma direktörünün başvurusuna göre o özel etap geçilmiş veya geçilmemiş olsa da spor komiserleri yarışmadan ihraç kararı verebilirler.
h) Eğer bir ekip özel etap start noktasını 20 saniye içinde terk edemez ise o etaptan ihraç edilir.
i) Ekipler start kapalı parkına kendi start zamanlarından 10 dakika önce girebilirler.
j) Etap startlarına geç gelinen her dakika için 10 saniye gecikme cezası uygulanır.15 dakika'dan fazla geciken ekiplere start verilmez ve ihraç cezası uygulanır. Etap startlarına erken gelinen her dakika için 1 dakika zaman cezası verilir.
k) Yarışmacılar yarış startına 15 dakikalık gecikme süresi içinde gelmeleri halinde karnelerine gerçek zamanları işlenecektir. Ekipler arasında start aralığı korunacaktır.
l) Yarışmacıların bütün kontrol noktalarından zaman karnelerinde belirtilen sıraya uygun olarak geçecek ve karnelerini işlettireceklerdir. Aksi durumlarda ihraç cezası uygulanacaktır.
m) İki kontrol noktası arasındaki mesafeyi katetmek için verilen ideal süreler zaman karnelerinde belirtilecektir.
n) Saat ve dakikalar her zaman 00.01 ile 24.00 olarak gösterilecek ve sadece dolan dakikalar dikkate alınacaktır.
o) Araçlara durarak start verilir.

D- Kontoller ile ilgili genel uygulamalar:
Tüm kontrol noktaları ve masalar açıkça belirtilmiş olacaktır. Yarışmacılar her kontrol noktasında kontrol görevlilerinin talimatlar doğrultusunda hareket edeceklerdir. Aksi halde spor komiserlerinin kararı üzerine yarışmadan ihraç edilebilir.
a) Bütün zaman kontrolleri, geçiş kontrolleri, özel etap start ve toplama kontrolleri FİA standartlarına uygun tabelalar ile belirtilecektir.
b) Kontrol noktalarının başlangıcında bir sarı tabela bulunacaktır. Buradan takriben 25 m. sonra kontrol masasının yerini belirleyen ilkinin eşi yalnız kırmızı bir tabela bulunacaktır.
c) Bütün kontrol sahaları (sarı ve bej tabela arası) kapalı park olarak kabul edilmiştir.
d) Kontrol sahalarındaki duraklama süresi kayıt işlemleri için gerekli olabilecek kadardır. Yarışmanın resmi saati TRT radyo saat ayarıdır.

E- Geçiş ve zaman kontrolleri:
Zaman ölçümünde ön dingil merkezinin start/finiş noktasını geçmesi kıstas alınır.
a) İdeal kayıt zamanı bir önceki etabın başlangıç zamanına verilen ideal sürenin toplanması ile bulunur. Bu zamanlar dakika ile ifade edilir.
b) Ekipler ideal kayıt zamanlarından önceki dakikanın içinde veya ideal kayıt dakikalarının içinde kontrol sahasına girerlerse erken giriş cezası almazlar.
c) Ekipler ideal kayıt zamanlarının dolan dakikası içinde karnelerine zamanlarını kayıt ettirirlerse geç kalma cezası almazlar.

Örnek:

İdeal kayıt zamanı 17.58 olan bir yarışmacı kayıdını 17.58.00 ile 17.58.59 arasında yaptırırsa zamanında kayıt yaptırmış sayılır. İdeal kayıt zamanı ile gerçek kayıt zamanı arasındaki fark için aşağıdaki cezalar uygulanır:

· Geç gelişlerde: geç gelinen her dakika veya dakika parçası için 10 saniye ceza
· Erken gelişlerde: erken gelinen her dakika veya dakika parçası için 60 saniye ceza

d) Ekipler yarışma sonundaki zaman kontrolüne ceza almaksızın erken girebilirler.
e) Bir ekibin kayıt işlemi kurallarına uymadığı tesbit edilirse (özellikle kontrol sahasına gerçek zamanından bir dakikadan fazla erken girişler) durum görevli gözetmen tarafından yazılı bir rapor ile yarışma direktörü vasıtası ile spor komiserlerine bildirilir.

F- Kontrolden çıkış zamanı:
a) Zaman kontrolünün hemen arkasından bir özel etap bulunmuyorsa kaydedilen zaman bir önceki etabın varışı ve bir sonraki etabın başlangıç zamanı olarak kabul edilir.
b) Buna karşı bir zaman kontrolünün hemen arkasından bir özel etap startı geliyorsa aşağıdaki uygulama yapılır:
Her iki kontrol tek bir kontrol sahası olarak kabul edilir ve aşağıdaki gibi belirtilir.

· Sarı ikaz tabelası (kontrol sahası girişi-sarı saat figürlü tabela)
· Kırmızı saat figürlü tabela (zaman kontrol noktası) sarı tabeladan yaklaşık 25 m. sonra
· Kırmızı bayrak figürlü tabela (özel etap startı) bir öncekinden 50 - 200m. sonra
· Son olarak kontrol noktası sonunu gösteren (bej zemin üzerine üç diagonal çizgili) tabela. 50m. sonra

Bir etap sonundaki kontrol noktasında gözetmen bir taraftan ekibin geliş zamanı diğer taraftan bu zamana 3 dakikalık bir ilave ile sonraki etabın başlangıç zamanını da işleyecektir. Aradaki bu 3 dakikalık fark ekibin özel etap startına hazırlanabilmesi için verilmektedir. Kontrol sahasında bir ekibin lastiğinin patlak olması o ekibe bu 3 dakikaya ilaveten bir 5 dakika daha (toplam 8 dakika) süre verilmesini gerektirecektir. Bu zaman ekibin kendi imkanları ile patlak lastiklerini değiştirebilmeleri için verilmektedir. Bu uygulama sonunda yarışmacıya yeni bir start zamanı verilecek ancak bunu yaparken bir önündeki ekiple onların startı çakışacağından kapı numarası küçük olan dikkate alınıp sıralama ona göre yapılacaktır.
c) Zaman kontrolünde zaman kayıt işlemi tamamlanan ekip derhal özel etap start noktasına gidecek ve gözetmen de start zamanını işleyecektir. Bu zaman normal olarak bir önceki masada yazılan etap başlangıç zamanı ile aynı olacaktır. Bu işlemden sonra gözetmen start verme işlemini yapacaktır.
d) Zaman aşımı (diskalifikasyon süresi): İki kontrol noktası arasındaki ideal süreyi 15 dakika'dan fazla aşan bir gecikme veya yarışma sonunda toplam 30 dakika'lık bir gecikme o ekibin yarışmadan ihracına sebep olacaktır.
e) Diskalifikasyon süresi yarışın herhangi bir anında yarışma direktörünün teklifinin spor komiserlerince kabul edilmesi üzerine uzatılabilir.
f) Zaman aşımından doğan diskalifikasyonlar ancak kısım, ayak, veya yarışın sonunda ilan edilir.

2.7.3 Off-road yarışmalarında uygulanan kapı geçiş kuralları:
a) Bir aracın bir kapıdan geçmiş sayılması için:
aracın her iki dingilinin kapıyı oluşturan iki direğin arasında çizilecek hayali bir çizgiyi geçmiş olması gerekir.
b) Kapılar akış istikametinin ters yönünde geçilemez. (Kapı numara tabelaları daima sağda kalmalıdır. Kapıların ters geçilmesi o etaptan ihraç sebebidir.
c) Araç son çıktığı kapıdan sonraki kapının içinden geçmeyerek (herhangi bir yanından geçerek) ve başka bir kapıya girmeden dönüp atladığı kapıdan akış yönünde geçerse kapı atlamamış sayılır.
d) Kapıdan geçerken aracın her hangi noktasının kapıları oluşturan direklere değmesinin cezası yoktur. Ancak direkler aracın kapıdan değmeden geçmesini engellemeyecek şekilde olmalıdır. Bu durum kapı gözcüsünün sorumluluğundadır.
e) Arazinin yapısından dolayı bir araç kapıdan geçerken direkler aracın teması dışında biri veya ikisi birden kendiliklerinden devrilebilir. Aracın teması haricinde olan bu tip olaylarda ceza uygulanmaz. Kapı gözcüsü direkleri eski konumlarına getirmekle sorumludur.
f) Bir kapıdan geçerken gerek mekanik arıza gerekse arazinin yapısından araç kapının ortasında, önünde veya geçtikten biraz sonra hareket edemez hale gelebilir. Araç iki kapı arasında yön gösteren bantlı yolda kalabilir. Kapı veya kapılar arasında birden fazla araç kalabilir. Kendi olanakları ile devam edemeyerek çekici ile çekilebilir. Tüm bu çabalar uzun sürebilir ve bir sonraki yarışmacı start alarak o bölgeye gelebilir. Kapı gözcüsü geçilmesi yarış güvenliğini ve yarışın akışını engelleyecek bu durumlarda öncelikle bloke olan kapı veya kapıların dışında bir yolu kendi insiyatifleri doğrultusunda arkadan gelen yarışmacıya göstermekle sorumludur. Bu yol bant üzerinden bile geçerlidir. Bunun sonucunda bloke olduğu için arkadan gelen yarışmacılar tarafından geçilemeyen kapılar için ceza uygulanmaz. Kalan araç veya araçlar hareket ettikten/çekildikten ve bloke durumu ortadan kalktıktan sonra diğer araçlar bu kapıları kullanacaklardır.
g) Kapı gözcüleri kalan aracın kendi olanakları ile hareket etme çabalarına karışmaz ve bu durum süresince arkadan gelen yarışmacılara yön göstermekle sorumludur. 7. madde de gözcü tarafından gösterilen yolun yarışmacılar tarafından uygulanma mecburiyeti yoktur. Ancak kalan araç tarafından bloke edilen kapı veya kapıları atlayarak geçerken yukarıda sözü edilen geçiş kurallarına uymak zorunludur.
h) Araçlar etap içinde her hangi bir nedenden ötürü hareketsiz kalır ve (bulunduğu yerde çekici olmayabilir) çekici gelmeden seyirci desteği ile elle itilerek/çekilerek kaldığı yerden kurtulabilir. Yarışmacı kendi uğraşıları ile istediği gibi (yarışı bloke etmeyecek şekilde) zamanını kullanabilir.
i) Araçlar kapıdan geçerken kapıyı oluşturan iki direği veya birini istemeyerek/isteyerek ezmek çarpmak sureti ile devirebilir. Bu durumda araca kapı devirme cezası uygulanır. Bu tür direklerin yerlerini bozmak sureti ile geçişler sonrasında kapı gözcüsü direkleri aynı yerlere koymak/dikmek'le sorumludur. Kırılan kapı direkleri kullanılamıyorsa yarışma direktörünü haberdar ederek yardım ister.
j) Kapı gözcüleri sorumlu oldukları kapıların konumlarını yarış sonuna kadar korumakla sorumludurlar.
k) Etap aralarında geçerli nedenler ile bazı kapıların yerleri yarışma direktörü tarafından değiştirilebilir. Yarış anında bu yapılamaz.
l) Geçilmiş kapı yada kapılara yapılan devirme gibi hareketlere yarış yönetmeliğindeki cezalar uygulanır.

2.8 Emniyet tedbirleri:
Güvenlik ile ilgili kurallara uymayan araçlar yarışmalara katılamazlar.

2.1.1 Elektrik ana şalteri
Araçlarda tüm elektrik tesisatını kesen ve motoru stop ettiren, içeriden ve dışarıdan kumandalı devre kesici şalter bulunmalı, dışarıdan kumanda düğmesi veya kolu ise ön kaputun sağında veya solunda ön camın hemen önünde bulunmalı ve bariz bir şekilde " beyaz zemin üzerinde mavi çerçeveli bir üçgen içinde kırmızı renkli şimşek figürü " ile işaretlenmelidir.

2.1.2 Yarışan tüm araçların lastik diş derinlikleri etap özelliklerine uygun olmak zorundadır.

2.1.3 Yarışmalar öncesi uygulanacak teknik kontrollerde ağırlıklı olarak araçların yarışma kuralları açısından uygunlukları kontrol edilecek, trafiğe çıkacak araçların trafik kurallarına uygunluklarından sürücüleri sorumlu olacaklardır.

2.1.4 Avgaz (Aviation gasoline) ticari yakıt kapsamına alınmış olup, kullanımı tüm ulusal ve uluslararası yarışmalarda serbesttir. Nitrojen ve LPG kullanımı yasaktır.

2.1.5 Akünün artı kutup başı izole edilmiş olacak, akü emniyetli şekilde bağlanmış olacaktır.

2.1.6 Yangın söndürücüler
Aşağıda belirtilen yangın söndürücüler tüm gruplarda mecburidir.

· Tüp içi muhteviyatı asgari 4 kg olacaktır.(2 kg.lık ikişer parça olabilir)
· Kullanılacak söndürücü madde AFFF veya powder olacaktır.
BCF ve NAF tipi söndürme maddelerinin yarışmalarda kullanımı yasaklanmıştır.
· Tüpler sürücüler tarafından kolay erişilebilir bir yere kullanımına uygun kolay açılabilir tip metal kelepçeler ile bağlanmış olacaktır
· Tüp üzerinde söndürücü madde tipi ve net ağırlığı ile son dolum tarihi orijinal olarak yazılı olacak ve basınç göstergesi bulunacaktır.
· Söndürücüye bakım yapılması gereken tarih son dolum tarihinden iki yıldan fazla olamaz.

2.1.7 FT 3 tipi benzin deposu tüm ulusal yarışmalar ve gruplar için isteğe bağlı olarak kullanılabilir. 5 yıldan eski FT 3 tipi benzin depoları kullanılamaz.

2.1.8 Yarışmalara katılacak tüm otomobillerde lamine cam mecburidir.

2.1.9 Homologe kask kullanılması mecburidir.

2.1.10 Otomobillerde kullanılacak emniyet kemerleri son geçerli FIA normlarına uygun olacaklardır.

2.1.11 Rollbar'lar
Otomobil ve arazi araçlarındaki rollbarlar TOMSFED tarafından belirlenmiş kişi veya kuruluşlar tarafından onaylanmış olacaklardır. FIA J ekine uygun rollbarı olmayan otomobillere start verilmez. FIA tarafından homologe edilmiş olanlar haricinde ana rollbar için 45 mm, diğer bağlantılar için asgari 38 mm çap olacaktır. Borular soğuk çelik çekme olacaktır. Ön, ana ve yan rollbar ayakları 120 cm2 satıhta, arka rollbar ayakları 60 cm2 olacaklardır. Bu saçlar en az 3 mm kalınlıkta olacak ve önde asgari 3 arkada asgari ikişer cıvata ile tutturulacaklardır. Cıvata kalitesi 8.8 asgari çap 8 mm olacaktır. Somunlar emniyete alınmalıdır. Ön tabloyu bozmamak maksadıyla kavis verilmiş rollbarlar kabul edilemezler. (Tek büküm noktasına 30 derecelik açıyla izin verilmiştir.)

2.1.12 Koltuklar
Koltuklar değiştirildiği takdirde koltuk bağlantıları 3mm çelik veya 5 mm. hafif alaşımlı metalden olmalıdır. Koltuklar en az dört noktadan, asgari 8 mm cıvatalarla sabitlenmiş olacaklardır. Bu bağlantılar tabana sabitlendiğinde alttan en az 40 cm2lik saçlarla takviye edilmelidirler. Somunlar emniyete alınmalıdır.

2.1.13 Kaput mandalları
Ön ve arka kaput için mecburidir.

2.1.14 İç mekan
Pilot ve copilot için tehlike arz edebilecek sivri ve keskin malzemelerden arındırılmış olmalıdır.

2.8.14 Çekme kancası
Aracın ön ve arka tamponuna görülebilir şekilde monte edilmiş kırmızı veya turuncu renge boyanmış çapı 50 mm. en az olmayan en az birer adet çekme kancası bulunmalıdır. Ayrıca aracın toplam ağırlığının 3 katı kadar yük çekebilecek kapasitede en az bir adet ve en az 7 metre boyunda çekme halatı bulunmalı ve emniyetli bir şekilde araca sabitlenmiş olmalıdır. Çekme halatları metal malzeme hariç diğer malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.

3. YARIŞMA KURALLARI VE YARIŞMANIN AKIŞI

3.1. Ekipler
3.1.1 Her araç iki kişilik bir ekipten oluşur. Eğer durum böyle değilse araca start verilmez. Ekipler 1. sürücü (pilot) ve 2. sürücü (co-pilot) olarak iki sürücüden oluşurlar.

3.1.2 Yarış sırasında her iki sürücüde aracı kullanabilir. Her iki sürücününde geçerli sürücü lisansı ve ekibin yarışmacı lisansı olmalıdır.

3.1.3 Ekiplerin bireyleri yarışma süresince aynı kalacak ve başka hiçbir şahıs (yaralı birinin taşınması haricinde) araca binmeyecektir.

3.1.4 Pilot ve co-pilot etap içinde yer değiştirebilirler.

3.1.5 Kaza halinde ve/veya kendi başına hareket etme olanağı bulunmayan aracın her iki sürücüsü de araçtan inebilir.

3.1.6 Kendi başına hareket etme olanağı bulunan araçta motor çalışır durumda iken araçtan sadece bir sürücü inebilir.

3.1.7 Kaza durumunda ve/veya diğer ekiplere yardım amacı ile terk edilen araçlar emniyetli bir şekilde sabitlenmiş, motoru stop ettirilmiş, araç vitese takılmış, el freni çekilmiş ve eğer arazi şartları gerektiriyor ise emniyet halatı ile bağlanmış olmalıdır.

3.1.8 Yolun gerek araç gerek halat veya daha farklı şekilde bloke olması kaçınılmaz ise sürücülerden biri araçtan inerek emniyet kuralları uyarınca diğer araçlara gerekli işaretlemeyi yapacaklardır.

3.1.9 Tanıtma kartı olarak adlandırılan ekipteki pilotların resimlerini ve aracın özelliklerini gösteren özel kart yarışma süresince araçta görünür bir şekilde bulundurulacak ve resmen talep edildiğinde yetkili kişiye gösterilecektir. Bunun dışında hareket yarışmadan ihracı gerektirir.

3.1.10 Ekipler kendilerine verilen zaman karnelerini yarışma süresince yanlarında bulundurarak her etabın start ve finişinde gözetmene işlettirmek ve görevlilerin talebi halinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Zaman karnelerinin kaybedilmesi veya işlettirilmemesi diskalifiye sebebidir.

3.1.11 Pilot ve co-pilot'ların isim, soyadı ve kan grupları aracın her iki çamurluğu üzerinde yer alacaktır.
Bunların her iki çamurluktaki eksikliği para cezasını gerektirir.

3.2. Start sıralaması ve yarışma numaraları:
3.2.1 Start numaralarının sıralaması aşağıdaki düzene göre yapılacaktır:
a) Bir önceki sezonun grup şampiyonları kendi grup sınıflarında ilk sırada, 2. İkinci sırada, 3. Üçüncü sırada start alırlar.
b) Önceki seneler Off-Road yarışlarında genel klasmanda ilk 10'a girmiş pilotlar
c) Otomobil sporları şampiyonalarında başarılı olmuş pilotlar
d) Tecrübesiz pilotlar
e) Yukarıdaki esaslara göre sezonun ilk yarışında sıralanan pilotlar daha sonra madde 3.2.1/a'da yer alan pilotlardan sonra kendi kategorilerinde sezon içindeki puan durumuna göre sıralanırlar.
f) Kapı numaralarının dağıtımında önce N 1, N 2 ve en son olarak N 3'de yarışan pilotlar dikkate alınır.

3.2.2 Yarışmanın startına geç gelindiği taktirde her geç gelinen dakika 1 dakika ile cezalandırılır. 15 dakika 'dan daha geç kalındığı taktirde start verilmez.

3.2.3 Organizasyon komitesi yönetmelikte öngörüldüğü gibi her yarışmacıya 2 adet yarışma numarası sağlayacaktır.

3.2.4 Organizatör tarafından sağlanan yarışma numaraları yarışma boyunca her iki ön kapı üzerinde taşınacaktır. Tek numaranın kaybolma durumunda 20.000.000 TL ceza, 2 numaranın kaybolması durumunda ihraç cezası verilir.

3.3. Zaman karneleri:
3.3.1 Yarışma startında her ekibe iki zaman kontrol noktası arasındaki mesafeyi katetmek için verilen süreyi belirten bir zaman karnesi verilecektir. Her ekip kendi zaman karnelerinin muhafazasından sorumludur.

3.3.2 Zaman karnesi / leri yarışma süresince talep halinde kontrole hazır bulundurulacak ve özellikle kontrol noktalarında ekip mensuplarından biri tarafından işlem yapılmak için görevlilere verilecektir.

3.3.3 Bu nedenlerle zaman karnelerini gözetmenlere zamanında vermek ve doğru kaydın yapılmasını kontrol etmenin sorumluluğu ekibe aittir.

3.3.4 Zaman karnelerini elle veya özel bir cihazla (printer) zaman kayıtlarını işlemek sadece o noktadaki gözetmenin yetkisindedir.

3.4. Bayraklar
Sarı bayrak: Özel etaplarda görevliler tarafından tehlikeyi bildirmek için kullanılır. Ekiplere uyarı amaçlıdır.

3.5. Briefing
Yarışmacılar brifingi; yarışma yönetmeliğinde belirtilen, yer, tarih ve saatte yapılacaktır. Bu brifinge en az bir sürücünün katılımı şarttır. Aksi halde o ekibe start verilmez. Gözcü ve gözetmen brifinginin ayrıntılarıda yine yarışma yönetmeliğinde belirtilecektir.

3.6. Trafik ve tamirat
3.6.1Yarışmalar öncesi uygulanacak teknik kontrollerde ağırlıklı olarak araçların yarışma kuralları açısından uygunlukları kontrol edilecek, trafiğe çıkacak araçların trafik kurallarına uygunluklarından sürücüleri sorumlu olacaklardır.
Her araç iki kişilik bir ekipten oluşur. Eğer durum böyle değilse araca start verilmez. Ekipler 1. sürücü (pilot) ve 2. sürücü (co-pilot) olarak iki sürücüden oluşurlar.

· Yarışma süresince ekipler trafiğe açık yollarda T.C. trafik kanun ve kurallarına uymak zorundadır. Bu trafik kurallarına uymayan ekiplere aşağıdaki cezalar uygulanır:
1. ihlal:20.000.000 TL para cezası
2. ihlal: 5 dakika zaman cezası
3. ihlal: İhraç

3.6.2 Yarışmaya katılan bir ekibin trafik kanun ve kurallarını ihlal ettiği hallerde trafik polisi ve yetkililer suçluya sivil şahıslara uygulanan işlemi yapacaklardır.

3.6.3 Trafik polisi suç işleyen ekibin durdurulmasına gerek görmezse organizatöre müracaatla yönetmelikteki cezaların uygulanmasını isteyebilir. Böyle bir uygulama aşağıdaki şekilde yürütülür.
a) Trafik kaidelerinin ihlal ihbarı yazılı olarak resmi kanallardan ve neticelerin ilanından önce yapılmalıdır.
b) İhbarın suçu işleyen ekibin tanımlanması ile suç yeri ve zamanı konularında hiçbir yanılgıya meydan vermeyecek şekilde açık ve detaylı olmalıdır.
c) Olay değişik yorumlara neden olmamalıdır.

3.6.4 Bu yönetmeliğin gerektirdiği kısıtlamaların dışında tüm yarışma süresince yakıt ikmali ve tamirat servis bölgelerinde serbesttir.

3.7. İdari ve teknik kontrol:
3.7.1 Yarışmaya katılan her ekip araçları ile beraber programda belirtilen saatler içerisinde teknik kontrole gelmek zorundadır. Programda belirtilen saatler içinde teknik kontrole gelmeyen yarışmacılara şayet spor komiserlerince kabul edilecek bir fors majör sebepleri yok ise start verilmez. Eğer bir yarışmacının aracı teknik kontrol şartlarına uymuyor ise eksikliklerini tamamlayabilmesi için kendisine belirli bir süre spor komiserlerince verilebilir. Buna rağmen araç teknik kontrol şartlarına uymuyor ise bu araca start verilmez.

3.7.2 Tüm gruplarda yarışmacılar otomobillerinin trafik kurallarına uygunluklarından kendileri sorumludurlar. Off-Road yarışmalarına katılacak araçlarda hiçbir grupta homologasyon şartı aranmaz.

3.7.3 Teknik komiserler yapılan değişiklikler veya aşırı korozyon sonucu emniyetli görmedikleri araçların start almasına izin vermeyebilirler.Yarışmacı ve sürücüler araçlarında yaptıkları değişikliklerin trafik yasası uyumundan doğabilecek ihtilaflardan kendileri sorumludurlar. Trafik kurallarına uyumlu olmayan gruplar normal trafiğe açık parkurlarda yapılan yarışmalara katılamazlar.

3.7.4 İlk teknik kontrol genel olup araçların ruhsat ve evraklarının kontrolü,
yarışmacıların lisanslarının görülmesi, araçların müracaat formlarında beyan edilen gruplara uygunlukları, emniyet tedbirlerinin tamamlılığına bakılır. Yarışmanın trafiğe kapalı alanlarda yapılması halinde araçta trafik tescil belgesi dışında trafiğe uygunluk aranmaz.

3.7.5 Teknik kontrol sırasında bir aracın beyan edildiği gruba uymadığı teknik kontrol görevlileri tarafından tespit edilir ise spor komiserleri bu aracı gerçek grubuna kayıt edebilirler.

3.7.6 Servis plakalar sekreterlikten temin edilebilir. Servis plakası taşımayan araçlar yarışma öncesi ve esnası servis aracı olarak kullanıldığı tespit edilirse her araç için servis plakası ücretinin iki katı kadar ceza ücreti alınır.

3.7.7 Yarışma süresince ekibin değişmediğinin tesbiti, aracın kurallara uygunluğun her an kontrol edilebilmesi amacı ile organizasyon önceden bildirilmeyen teknik kontroller de yaptırabilir. Yarışmacı ve ekipler aracın teknik uygunluğunun devamlı olarak sağlanmasından sorumludur.

3.7.8 Araçların teknik kontrolde mühürlenmesi halinde yarışmacılar bu mühürlerin bütün yarış süresince aracın devamlı olarak üzerinde bulunmasını sağlayacaklardır. Mühürlerden herhangi birinin yarışma esnasında eksikliğinin tesbiti yarışmadan ihracı gerektirir.

3.7.9 Eğer aracın ruhsatı yarışmacının veya ekip bireylerinin dışında bir kişi adına kayıtlı ise ruhsat sahibinin yazılı ve imzalı onayı olmadan o araca start verilmez.

3.7.10 Teknik kontrolde, Ulusal Off-Road Yönetmeliği maddelerinde yazılı olan sınırlamalar ve serbestlikler aranacaktır. Bu kurallara uymayan hiç bir araca start verilmez. Teknik kontrolden geçen ve yarış sırasında ilgili madde ve eklerinde yazılı olan kurallara uygun olmadığı saptanan araçlar diskalifiye edilir.

3.8. Antreman
Yarışma yönetmeliğinde izin verilen yarışmalar haricinde yasaktır. Parkurun yürüyerek gezilmesi serbesttir.

3.9. Start
3.9.1 Araçlar start kapalı park sahasına yarışmacının herhangi bir vekili tarafından getirilebilir.

3.9.2 Start sahası kapalı parkında kapalı park kurallarına kesinlikle uyulacaktır. Kapalı parka geç gelinen her dakika için 1.000.000 TL para cezası uygulanacaktır. Starttan 30 dakika önce (0) nolu araç ile parkurun en az bir kere organizatör tarafından geçilmesi mecburidir.

3.9.3 Bütün araçlar aşağıda belirtilen durumlarda kapalı park (parc ferme) uygulamasına tabi olacaklardır:

· Yarışma start mahallindeki start kapalı park sahasında, toplama noktalarında
· Bir kontrol noktasının başlangıç ve bitiş tabelaları arasında

3.9.4 Ayrıca:
a) Araçlar kapalı park uygulamasına tabi iken benzin ikmali yapılamaz.Aksine davranışta ihraç cezası uygulanır.
b) Teknik kontrol görevlileri herhangi bir kapalı park sahasındaki araçlardan herhangi birinin yola devamını emniyet açısından sakıncalı bulurlarsa derhal yarışma direktörüne haber verecekler ve direktörün izni üzerine aracın tamiratı yapılacaktır.
c) Bu taktirde tamirat için geçecek zaman normal etapta alınmış gecikme cezası olarak kabul edilecek ve bu ceza ekibin tamirattan sonra gireceği normal veya özel etabın zamanına ilave edilecektir.
d) Tamirat süresinin sonunda ekibe yeni bir start zamanı verilecektir.

3.9.5 Yukarıdakilere istisna olarak bir görevli nezaretinde ekipler kapalı park sahasında, toplama noktalarında ve ayak sonlarında aşağıdaki işleri yapabilirler:

· Patlak veya yaralı bir lastiği kendi imkanları ile değiştirebilirler
· Kırık bir ön cam gerekiyorsa dışarıdan yardım alınarak değiştirebilir.

Bu işlemler start zamanından önce bitirilmelidir. Aksi takdirde ilgili cezalar uygulanacaktır.

3.9.6 Ekipler araçlarını kapalı park sahasına bıraktıktan hemen sonra sahayı terk edecekler ve bir daha ekipten kimse tekrar içeri hiç bir sebep ile giremeyecektir.

3.9.7 Organizatör isterse start kapalı parkı uygulamıyabilir. Uygulandığı taktirde ekipler start sahasına, toplanma çıkışlarındaki kapalı park sahalarına, ayak başlangıcındaki kapalı park sahalarına kendi start zamanlarından 10 dakika önce girebilirler.

3.9.8 Kapalı park kurallarının ihlali kesinlikle yarışmadan ihraç ile cezalandırılır.

3.10 Finiş Kapalı Park ve Son Teknik Kontrol
Otomobiller, finişten sonra itiraz süresinin sonuna kadar kapalı parka alınacaklardır.
Yarışmacılar otomobillerini kapalı park sahasına bıraktıktan sonra bu sahayı hemen terk edecekler ve ekipten hiç kimse herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremeyecektir.
Kapalı park kurallarının ihlali ihraç ile sonuçlanır.

Genel klasmanda dereceye giren otomobillerden spor komiserleri tarafından uygun görülenler , spor komiserlerinden en az birisinin eşliğinde programda belirtilen saat ve yerde detaylı son teknik kontrole tabi tutulabilirler.

Yarışmacıların itirazı olmadığı taktirde geçici sonuçlar açıklanmadan finiş kapalı parkı açılabilir. Herhangi bir itiraz durumunda ise itiraza konu olan araç dışındaki araçlar bırakılır.

İtirazı olmayan yarışmacılardan imza toplanacaktır. Neticelerin ilan edilmesini beklemek isteyen yarışmacı kapalı parkın açılması için imza vermek mecburiyetinde değildir.

4. CEZALAR

4.1. Zamana karşı yapılan etaplarda son ekip etabı bitirinceye kadar yolu bloke etmek ve vinç halatını yolun karşı tarafına yolu bloke edecek şekilde bağlamak yasaktır. Aksi taktirde ekibe o etaptan puan verilmez.

4.2. Kapı geçişlerinden oluşan engelli etaplarda bir etabın kapı adedi toplamının en az % 50'u tamamlanmak zorundadır. Aksi durumda o ekibe etaptan puan verilmez.

4.3. Trafik plakaları her sebeple olursa olsun kısmen veya tamamen kapatılmayacaktır.

4.4. Zaman karneleri üzerinde yapılacak bir düzeltme veya değişiklik sadece gözetmenler tarafından yapılabilir, aksi yarışmadan ihracı gerektirir.

4.5. Zaman karnelerinde her hangi bir kontrol kaydının eksikliği veya her kontrol noktasında (zaman, toplama, finiş) zaman karnelerinin görevlilere ibraz edilmemesi yarışmadan ihracı gerektirir.

4.6. Yoldan çıkmış bir aracın tekrar yola çekilmesi veya yolun trafiğe açılması için itilmesi haricinde aracın başka bir araç tarafından itilmesi, çekilmesi veya taşınması durumunda her iki ekibinde o etaptan aldığı puanlar iptal edilir.

4.7. Ekiplerin aşağıda sıralanan ihracı gerektiren hususlara dikkat etmeleri gerekir:
a) Diğer ekiplerin geçmesini engellemek için kasten yolu bloke etmek.
b) Sportmenlik ve yarışma ruhuna aykırı davranışlarda bulunmak.

4.8. Vinç kullanımı ve montajı serbesttir. Ancak vinç kancasının kendi halatı ile ağaçlara takılarak kullanılması kesinlikle yasaktır. Vinçlemenin ağaçlara zarar vermeyecek bir şekilde yapılması gerekir.

4.9. Araç özel etap içerisinde hareket halindeyken kask çıkartılması yarışmadan ihraç sebebidir.

4.10. Bir etapta 15 dakika tüm yarışma boyunca 30 dakikadan fazla ceza alan yarışmacılar diskalifiye edilir.

5. PUANTAJ VE KLASMAN
5.1. Her etap için puanlama yapılır.
Yarışmayı tamamlayamayan ekipler etaplarda ve yarışma içersinde değerlendirmeye alınmaz.

Yarışma sezonu içersindeki bir yarışmada etap içindeki dereceleri aynı olan ekipler aynı puanları alırlar. Hiçbir karşılaştırma yapılmaz.

Etap toplamlarında aynı puana sahip ekipler dereceyi paylaşırlar, bu durumda bir sonraki derece başka ekibe verilmez. Ancak şampiyona sonunda puanların eşitliği halinde ekiplerin en iyi derecelerinin çokluğuna bakılır.

Sezon içinde hangi ekip daha çok birincilik (ikincilik vs.) almış ise o ekip grubunda Türkiye Şampiyonu ilan edilir.

5.2. Organizatör tarafından tespit edilen puanlama esaslarına göre her grupta ilk 10'a giren yarışmacılara Türkiye Off-Road şampiyonası için bir no' lu puan tablosuna göre puan alırlar.

5.3. Start'ta her hangi bir grupta 2 araçtan az katılım olduğu taktirde bahis konusu grupta yer alan yarışmacılar bulundukları grubun genel klasmanı'na yönelik puan alırlar.

5.4. Off-Road yarışlarında her etap kendi içinde değerlendirilir

6. İTİRAZLAR VE TEMYİZ

TOMSFED Kurallar Kitabı Madde 2.13 uygulanır.

7. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ

Para ödülleri ihtiyaridir, ancak birincilere verilecek para ödülleri yarışmaların standart kayıt ücretlerinden az olamaz.
Para ödülleri, ödül töreninde nakden ödenecektir.
Kupa ödülleri pilot ve copilot için birer adet olacaktır.
Genel klasman ödülleri kupa şeklinde olacaktır.
grup ve sınıf ödülleri ise organizatörün inisiyatifinde olmak üzere pilot ve copilot için birer adet madalya şeklinde dağıtılabilir.
Dağıtılacak ödüller yarışma yönetmeliklerinde belirtilecektirler.
Ödül törenine katılmayan sürücülerin ödülleri bir başkasına verilmez, kupalar federasyona iletilir.
Yarışmaların ödül töreni, direktör raporunda belirtilmesi halinde ilgili sürücüye spor komitesinin uygun göreceği ceza uygulanır.
Sonuçlarla ilgili olarak bir itiraz sonrası temyiz hakkının kullanıldığı durumlarda sadece ilgili klasmanın kupaları verilemez, federasyona iletilir.
Yarışmacı ve sürücülerin ödül töreni esnasında beyanat vermeleri yasaktır.

8. MAHALLİ YARIŞMALAR

Mahalli Off-Road yarışmalarında aşağıda ki maddeler uygulanacaktır.

Katılabilir Araçlar
Off-Road yarışlarına katılacak bütün araçlar arazi kullanımı için imal edilmiş veya hazırlanmış olmalıdır. (iş makinaları ve traktörler hariç)

Grup A:
Daha önce TOMSFED lisansı ile otomobil yarışlarında yarışmayan (pilot ve co-pilot olarak) yarışmacılar Grup A'da yarışırlar.
Grup B:
Daha önce TOMSFED lisansı ile otomobil yarışlarında yarışan (pilot ve co-pilot olarak) yarışmacılar Grup B'de yarışırlar.
Grup C (Buggy):
Tüm sınırlamalar ve serbestlikler Grup A ile aynıdır. Halk arasında (buggy) olarak isimlendirilen 2 tekerlekten çekişli arazi araçları Grup C'yi oluştururlar.
Grup D (Kamyon):
Tüm sınırlamalar ve serbestlikler Grup A ile aynıdır. Aşağıda belirtilen kaidelere uygun modifikasyonlar yapılmış 4x4 ve üstü kamyonlar Grup D'yi oluştururlar.

Araçlardaki sınırlamalar ve serbestlikler
Grup A sınırlamaları:
1. Camlar: Emniyet tipli (lamine) olmalıdır. Üreticisi tarafından hard top veya soft top uygulaması standart olarak imal edilen araçlarda hard top veya soft top kullanılmadığı zaman hard top veya soft top'un yerine naylon ağ gerilmiş olmalı ve sürücüler gözlerini kasklarının ön siperlik camı veya motorsiklet gözlüğü ile korumalıdırlar. Bu kural araçların tüm camları için geçerlidir.
2. Çekme kancası: Aracın orjinal çekme kancası geçerlidir. Ancak çekme kancası kırmızı renkli bir ok işareti ile belli edilecektir. Ayrıca aracın ağırlığının üç katı yük çekebilecek en az bir adet 5 metre uzunluğundaki bir çekme halatı araca emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
3. El freni: En az bir dingil üzerinde ve iki tekerleğe birden etki eden bir el freni bulunması şarttır.
4. Emniyet kemeri: En az iki sabit noktadan araca bağlanmış üç nokta emniyet kemeri kullanılması şarttır.
5. Lastikler: Standart aracın orjinal çamurluklarında hiç bir değişiklik yapılmadan her türlü lastik kullanımı serbesttir. Ancak trafiğe açık yollar için imal edilmemiş lastiklerle çıkmak yasaktır.
6. Yakıt: Sadece aracın imalatçısı tarafından önerilen ticari pompa yakıtı kullanılabilir.
7. Yangın söndürme: Toplamda en az 2 kg'lık 1 veya 2 adet yangın söndürücü, bulunmalı ve araca emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
8. Kasklar: Homologe kask kullanılması mecburidir.

Grup A serbestlikleri:
1. Vinç montajı serbesttir.
2. Alt koruyucu muhafaza sadece koruma maksatlı olarak serbesttir.
3. Fren, yakıt, yağ borularının korunması serbesttir.
4. Amortisörlerin tipi ve bağlantı noktaları serbesttir. Elektronik ateşleme ve elektrikli fan kullanımı serbesttir.
5. Elektrik tesisatı, ateşleme sistemi, hava filtresinin suya karşı korunması, korunma amaçlı olarak yerlerinin değiştirilmesi serbesttir.
6. Arka ve ön diferansiyel kilidi serbesttir. Aracı yükseltmek amacı ile get kullanımı serbesttir.

Grup B sınırlamaları ve serbestlikleri:
Etaplardan ikinci kez geçilecek şekilde düzenlenmiş yarışmalarda Grup D dikkate alınarak bu grup için ayrı bir parkur düzenlenmelidir.

Katılabilir yarışmacılar
B sınıfı ve daha yüksek sınıfı ehliyete sahip bütün gerçek kişiler mahalli Off-Road şampiyonası yarışmalarına katılabilirler.

Organizatör kulüp tarafından ilk defa yarışan yarışmacılara (TOMSFED lisansına sahip olmayan) şampiyona lisansı verilir. Şampiyona lisans ücreti 10.000.000 TL'dır.

Yönetmelikle ilgili değişiklikler
Bu yönetmelik ancak TOMSFED Spor komitesi Off-Road Kurulu tarafından değiştirilebilir. Yapılabilecek bütün değişiklikler ve ilaveler tarihli ve numaralaı bültenler ile ilan edilecektir. Bu bültenler yönetmeliğin bir parçası olarak kabul edilecektir. Bu türlü bültenler sekreterya ve yarış merkezindeki resmi ilan yerlerine asılacak ve aynı zamanda imza karşılığı yarışmacılara dağıtılacaktır. Yarışma sırasında dağıtılması öngörülen bu tür bültenler için imza şartı aranmaz.

Yarışma Ödülleri
Ödüller yarışma yönetmeliğinde belirtildiği şekilde olacaktır.

Mahalli Şampiyona Ödülleri
Mahalli şampiyona ödülleri şampiyona sonunda organizatör kulüp tarafından düzenlenen bir törenle ödül sahiplerine verilir.

Gruplarında şampiyon olan sürücüler Grup A, B, C, D Mahalli Off-Road Şampiyonu
ilan edilirler. Aynı şekilde Co-Pilotlar da Grup A,B,C,D Mahalli Off-Road Co-Pilot Şampiyonu ilan edilirler. Tüm Şampiyonlar üzerinde adları yazılı kupalarla ödüllendirilirler.

4x4 SANAL HABER MERKEZİ
Müfit Çırpanlı - Halit Ağan
Valikonağı Caddesi, 102/1 Nişantaşı 80220 İstanbul
Telefon: +9 (0212) 233 08 34

SANAL HABER MERKEZİ
newsdesk@milimetre.com

Milimetre Sınırsız Yazılım Çözümleri
Telefon: +9 (0212) 219 52 62 (PBX)