globe04.gif (8348 bytes)

  SSS

                                         Geri Giriş Sayfası İleriCopyright © 1999-2013

Türkiye'nin 'ilk' ve 'tek'

Sanal Haber Merkezi

 
Sanal Haber Merkezi için Sıkça Sorulan Sorular ve yanıtları!..

Sanal Haber Merkezi nedir?
Kitle iletişimi konusunda yarının gereksinimleri için bugünden üretilen ‘yeni’ ve ‘öncü’ bir e-PR çözümü olan Sanal Haber Merkezi, haber bülteni dağıtımı sırasında karşılaşılan sorunlara ve alışılmış yöntemlere alternatif olan ‘mantıklı’ ve ‘hesaplı’ bir çözümdür. Özel olarak geliştirilen yazılımı, isteyenin bedelsiz yararlanabildiği arşivi ve 7/24 anlayışı ile farklı bir hizmet sunan Sanal Haber Merkezi, sarf malzemelerinden insan kaynaklarına uzanan sayısız avantajı ve “gerektiği zaman kullan - kullandığın kadar öde” anlayışı ile cazip bir tekliftir...

Ne işe yarar?
Sanal Haber Merkezi, medya ilişkileri konularında zaman ve mekan farklılıklarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlarken e-yarın anlayışı kapsamında; elektronik ortamda yazılı, görsel ve işitsel iletişimi destekleyen multimedya bülten tekniği ile internet olanaklarını buluşturur. Kısaca haber bülteninin sayısal ortama taşınması ve medyaya ulaştırılması hizmetlerini biraraya getirir, benimsenen bütün yöntemlere oranla maliyet avantajı ve zaman tasarrufu sağlar...

Başka ne kazandırır?
Elektronik ortamda her tür bilgiyi, uzaklık ve coğrafi sınır ayrımı yapmadan, uygun altyapıya sahip olan alıcılara ulaştırır. Logo ve amblem gibi her tür görsel malzemeyi ‘aslına uygun’ renk ve boyutlarda, PC ve/veya Mac farkı gözeterek ‘kullanıma hazır’ olarak gönderir. İçeriği sadece fotoğraf veya opak ile sınırlı olmayıp, hareketli görüntü ve ses kaydı seçeneklerini de kapsar. Çevreye saygılıdır, doküman çoğaltmı sırasında kullanılan toner, kartuş ve mürekkep gibi sarf malzemesi gerektirmediği gibi, gereksiz kağıt tüketimini de engeller.

Bu kadar avantajlı mı?
Basın bülteni çoğaltma, antetli kağıt bastırma, dia dublikasyonu, karta baskı, etiket için bilgi girişi ve basımı, zarflama, kurye dağıtımı, teslim sırasında karşılaşılan olası tüm sorunları ve kaybolma riskini bütünüyle ortadan kaldırır. Saatler hatta günler süren basın bülteni hazırlama ve gönderme işlemlerini dakikalara sığdırır. Bültende yer alan bilgileri gazete ya da dergi sayfasına ‘doğrudan kopyalanmaya’ hazır halde alıcısına ulaştırır. Zamandan kazandırırken insan kaynakları kullanımını da optimize eder…

Kimin işine yarar?
Yazılı, sözlü ve görsel medya kanalı ile kamuoyuna mesajlarını iletmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlarda basın bülteni hazırlayan uzmanların, halkla ilişkiler ve stratejik iletişim hizmeti veren ajansların ve şirketlerin halkla ilişkiler bölümlerine çalışanların işine yarar.

Gereken teknik altyapı nedir?
Sanal Haber Merkezi ile çalışırken hiç bir teknik altyapıya sahip olmanız beklenmediği gibi hiç bir özel bilgi veya beceri de gerekmiyor. Sanal Haber Merkezi ekibi haberin metni ve varsa görsel-işitsel malzemesi ile ilgili olarak MultiMedia Release ya da Digital NewsLetter için teknik hazırlığını tamamlayıp, onaya sunar. Haberiniz için dağıtım planı hazırlanır, bu konuda özel bir listeniz varsa plana dahil edilir ve elektronik ortamda postalanır. Postalama işleminden sonraki 24 saat içinde dağıtım denetimi yapılır ve gönderiye ilişkin dağıtım raporu hazırlanarak işlem tamamlanır.

Alıcısına kesin olarak ulaşır mı?
Gönderdiğiniz konvansiyonel postanın doğrudan alıcısının eline geçip geçmediği, iadeli taahhütlü hatta özel kurye ile gönderilse bile kesin olarak emin olamazsınız. Bu risklere karşın Sanal Haber Merkezi, haberlerinizi kesin olarak alıcının kullandığı posta kutusuna ulaştırır. Gazetecilerin kapatılan e-posta hesapları, dolan posta kutuları ve sunucudaki teknik problemler ile ilgili uyarı mesajları 24 saat içinde Sanal Haber Merkezi’ne ulaşır ve alternatif yöntemler kullanılarak dağıtım tamamlanır ve raporlanır.

Kullanıp kullanmayacaklarını nasıl anlarız?
Haber bülteninin doğru kişinin eline geçmesi durumunda bile kullanılıp kullanılmayacağı konusunda emin olunamaz. Ancak konvansiyonel yöntemler ile gönderilen her haberin yeniden yazılması gerekirken, elektronik metin ve varsa görseller bir kaç saniye alacak Kopyala/Yapıştır işlemi sonunda medyaya kolayca aktarılır.

Sanal Haber Merkezi için ikna oldum, nereden ve nasıl başlayacağım?
Doldurulması gereken sıkıcı formlara ve sonu gelmeyen toplantılara hiç gerek yok!  Önceden hazırlanan ve hizmet vermeye başladığımız 1999 yılından buyana kullanılan sözleşmemizi imzalayıp, göndermeniz yeter. İlk adımı atmak için şimdi sıra sizde...

 

Giriş Sayfası ] Haberler ] Markalar ] Konular ] Katılım Formu ] [ SSS ] Erişim ]